Algemene voorwaarden

Passion-Miniatures.com – Algemene verkoopvoorwaarden bijgewerkt op 10 mei 2024

Onderwerp

Deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten tussen het individuele bedrijf Christophe THIRION, Passion-Miniatures, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 34 route de Juzanvigny – 10500 Brienne le Château – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Troyes onder nummer 833 742 166, hierna genoemd hierna te noemen “de verkoper” en iedere natuurlijke of rechtspersoon hierna te noemen “de koper”. De aankoop van een product op de website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan hij erkent dat hij deze heeft gelezen voordat hij de bestelling plaatst.
De toepasselijke verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van bestelling door de koper. de verkoper kan deze verkoopvoorwaarden wijzigen om te voldoen aan de wetgeving en marktregels.

Producten

de verkoper biedt tweedehands producten aan, voornamelijk van particulieren. Ze worden verkocht zoals ze zijn, zonder enige garantie. Deze producten zijn echter onderworpen aan verificatie, reiniging of revisie. Elk product wordt gepresenteerd met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken ervan. De weergegeven afmetingen zijn een indicatie van het product bij benadering, zodat de koper er een idee van kan krijgen. De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper op geen enkele manier.

Het productassortiment en de voorraad variëren afhankelijk van de tweedehandsmarkt. Deze producten worden in principe niet meer geproduceerd.

De koper zorgt ervoor dat het product dat hij in een ander land dan Frankrijk laat leveren, bevoegd is dit gebied binnen te komen.

Prijzen en facturen

De prijzen die op de productbladen staan, zijn vermeld in euro's. Ze kunnen worden weergegeven in een van de andere valuta's die op de site beschikbaar zijn, afhankelijk van de configuratie van uw browser. In dit geval kunnen de weergegeven prijzen variëren afhankelijk van de huidige wisselkoers.
De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden opgeteld bij de totaalprijs van de gekochte producten.
Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Alleen de validatie van de bestelling door de koper garandeert de uiteindelijke prijs van de gevraagde producten.
De verkoper is een micro-onderneming die niet onderworpen is aan BTW overeenkomstig artikel 293B van het Algemene Belastingwetboek.
Facturen worden opgesteld in de taal die de koper gebruikt tijdens de validatie van de bestelling. Prijzen worden uitsluitend in euro’s geschreven, ongeacht de gebruikte betalingsvaluta.
Voor landen buiten de Europese Unie: Er kunnen invoerbelastingen worden gevraagd wanneer het pakket het land van bestemming binnenkomt. Passion-Miniatures beheert deze belastingen niet, de koper moet zich informeren bij de douane van zijn land voordat hij een bestelling plaatst.

Orde

De koper heeft de mogelijkheid om een ​​persoonlijk account op de site aan te maken. Hiermee kunt u de voortgang van de bestelling volgen en uw profiel beheren. De koper kan op elk moment zijn account verwijderen of wijzigen.

De koper kan een bestelling plaatsen zonder een account op de site aan te maken. In dit geval kan hij de bestelling niet anders volgen dan door het uitwisselen van e-mails.

De verzendkosten worden berekend na validatie van de bestelling door de koper. Deze validatie verplicht de koper niet tot betaling, maar houdt slechts een reservering van de producten in.

Na het accepteren van de bestelling en het verifiëren dat het afleveradres correct is, gaat de koper over tot betaling. Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

Indien de koper binnen de 10 dagen na de validatie van de bestelling niet betaalt of geen gevolg geeft, wordt de bestelling geannuleerd en worden de producten ter beschikking gesteld.

Betaalvoorwaarden

Betaling van de bestelling gebeurt in de geselecteerde valuta met een van de volgende betaalmethoden:

Betaling per cheque
Alleen cheques uitgegeven door een Franse bank worden geaccepteerd. De cheques worden betaalbaar gesteld aan Christophe THIRION. De koper stuurt zijn cheque samen met het bestelformulier in een gefrankeerde envelop naar het adres van de maatschappelijke zetel. Na ontvangst van de cheque wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail geïnformeerd. De verkoper zal de producten verzenden na inning van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van de bepalingen.

Betaling via bankoverschrijving
De bankgegevens van de verkoper worden aan de koper meegedeeld bij het bevestigen van de bestelling.
De koper neemt contact op met zijn bank om de overschrijving uit te voeren die overeenkomt met het bedrag van zijn bestelling. Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail geïnformeerd. De verkoper verzendt de producten na ontvangst van de overschrijving op zijn rekening.

Betaling per creditcard
Betaling met creditcard gebeurt via de beveiligde online betalingsservice Stripe Express.

Betaling via Paypal
De koper wordt doorgestuurd naar de Paypal-interface om veilig verbinding te maken en de betaling uit te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling opgeslagen. De verkoper verzendt de producten nadat de betaling is bevestigd door Paypal. Andere betaalmethoden
Er kunnen andere betaalmethoden worden aangeboden, afhankelijk van de landen of diensten waarop de koper zich abonneert. Deze betaalmethoden maken gebruik van de veilige online betaalservice Stripe Express.

Andere betalingsmethoden
Er kunnen andere betalingsmethoden worden aangeboden, afhankelijk van de landen of diensten waarop de koper is geabonneerd. Deze betaalmethoden maken gebruik van de online betaalservice Stripe Express.

Leveringen

Bestellingen worden verzonden naar het door de koper opgegeven adres. De levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld. Transportrisico's zijn voor rekening van de verkoper. De koper is verplicht de staat van het pakket te controleren en moet in geval van schade een claim indienen bij de verkoper.

Voor leveringen aan relaispunten wordt de klant geïnformeerd over het volgen van zijn levering. De klant is verplicht het pakket vóór het verstrijken van de bewaarperiode op het afleverpunt op te halen.

Als het pakket wordt teruggestuurd naar de verkoper vanwege een onjuist adres dat door de koper is doorgegeven of als het pakket niet vóór het einde van de bewaartermijn op het afleverpunt is opgehaald, moet de klant het bedrag van een herverzending betalen. De klant kan de bestelling annuleren, maar de verzendkosten worden niet terugbetaald.

Niet-geclaimde producten worden 1 jaar bewaard. Indien de klant binnen deze periode niet verschijnt, wordt de bestelling geannuleerd en niet terugbetaald. De producten zullen weer in de verkoop worden gebracht.

Terugtrekking uit Brienne le Château

De verkoper biedt aan om de bestelling persoonlijk af te leveren. De koper heeft de mogelijkheid om de bestelling op te halen in de regio Brienne le Château. De koper en verkoper moeten overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats.

intrekking

In overeenstemming met artikel L221-18 van het Consumentenwetboek heeft de koper een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. De verkoper vergoedt zonder boete bij ontvangst van de producten.

Claim

Als de bestelling beschadigd aankomt of als er een leveringsfout wordt opgemerkt, wordt de koper uitgenodigd om contact op te nemen met de verkoper via de contactgegevens vermeld op het bestelformulier. E-mail heeft de voorkeur.

Indien de aansprakelijkheid van de vervoerder wordt aangesproken, wordt door de verkoper een claim bij de vervoerder geopend. De verkoper verbindt zich ertoe de bestelling te vervangen of terug te betalen en zal de retourkosten voor zijn rekening nemen.

Garantie

De door de verkoper aangeboden producten zijn tweedehands. Op deze producten is geen garantie mogelijk. In geval van een defect kan de koper een claim indienen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken. Waar mogelijk worden de producten gecontroleerd en wordt via een verklaring aangegeven of het product werkt of niet getest kon worden.

responsabilité

De verkoper is bij verkoop op afstand slechts gebonden door een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere onbedoelde problemen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)

De verkoper is geregistreerd bij het Ecologisch Transitie Agentschap (ADEME) betreffende het beheer van verpakkingsafval onder het unieke nummer FR342370_01UVMJ

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site passion-miniatures.com zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Passion-Miniatures. Niemand heeft het recht om elementen van de site, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren of gebruiken, ongeacht of dit in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst is. Alleen links van een andere website of per e-mail zijn bevoegd om de site bekend te maken.

Geschillen

Op deze voorwaarden voor verkoop op afstand is het Franse recht van toepassing. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechtbank die van Troyes in Aube – Frankrijk.